Luftrörsvidgande effekt visad in vivo för nya substansen RES030-085 inom RESP9000

Respiratorius AB: Luftrörsvidgande effekt visad in vivo för nya substansen RES030-085 inom RESP9000

Respiratorius AB (publ) meddelar positiva resultat från en luftvägsstudie i en djurmodell med den patenterade kandidatsubstansen RES030-085 för behandling av KOL och svår astma. Identifieringen av substansen RES030-085 och dess patentansökan har tidigare meddelats under 2018. Härmed namnger vi RES030-085 samt den tillhörande substansserien till RES9000 och rapporterar för första gången positiva resultat från en in vivo studie.

Studien har genomförts av ett internationellt välrenommerat kontraktslaboratorium i en etablerad djurmodell (råtta) där försöksdjuren exponerats för ett luftvägskontraherande ämne, carbamylcholine, och sedan har denbronkrelaxerandeeffekten av testsubstanserna utvärderats genom mätningar av det pulmonära flödesmotståndet. De bronkdilaterandeegenskaperna för RES030-085 (RES9000 serien) har jämförts med kontroll och med RES022-125 från RES1000 serien.