Ur BioStock 10 augusti, 2023:

Respiratorius vd kommenterar det andra kvartalet

Arbetet med att nå en partnerskapsaffär fortsatte för Respiratorius under det andra kvartalet. Samtidigt bygger man vidare på projektet med VAL001, där man under perioden bland annat kunnat presentera resultat från ett samarbete med University of North Carolina. BioStock kontaktade vd Johan Drott för att få veta mer.

VAL001 är en läkemedelskandidat som utvecklas för behandling av diffust storcelligt B-cells lymfom (DLBCL), en vanlig form av non-Hodgkin-lymfom. Med framgångsrika prekliniska och kliniska data har VAL001 visat förmågan att signifikant minska mortalitetsrisken för patienter med DLBCL. Det har lett till en rekommendation från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att gå direkt från fas I/IIa till fas III.

Med denna starka bakgrund är Lundabaserade Respiratorius i full gång med att finna en partner som kan ta projektet vidare i utvecklingen.

Modell pekar på framgångar i fas III

Bolaget kunde nyligen rapportera resultaten från ett projekt som man genomfört tillsammans med forskare vid University of North Carolina (UNC). Forskarna har utvecklat en modell baserad på prekliniska och kliniska data, för att simulera resultatet av en fas III-studie av VAL001 för DLBCL.

Modellen pekar mot att VAL001 har en mycket hög sannolikhet att lyckas i en kommande fas III-studie, vilket enligt bolaget bör göra det till en attraktiv investering för en partner. Respiratorius vd Johan Drott besökte BioStocks studio för att berätta mer om projektet, i en intervju som du kan ta del av här.

Under kvartalet tog bolaget även nästa steg i sin strategi för att skydda produkten i och med inlämnandet av en ny patentansökan. Den baseras på resultat som genererats i arbetet med den nyutvecklade formuleringen av läkemedelskandidaten. Vid godkännande skulle patentet ge exklusiva marknadsrättigheter i minst 20 år. VAL001 skulle därmed vara skyddad fram till 2043.

Vd kommenterar

Tittar vi på den finansiella delen av kvartalsrapporten kan vi konstatera att resultatet landade på -1,8 Mkr, vilket kan jämföras med -5,7 Mkr för motsvarande period förra året. Kassan vid periodens utgång uppgick till cirka 3,8 Mkr.

BioStock kontaktade Johan Drott för en kommentar till den nysläppta kvartalsrapporten och hur han ser på utvecklingen framgent.

Johan Drott, vd Respiratorius
Johan Drott, vd Respiratorius

Det är många som väntar spänt på ett avtal gällande VAL001. Kan du säga något om var ni befinner er i den processen?

– Det finns intressenter till projektet och vi har aktiv dialog, men exakt var vi befinner oss i processen kan jag inte kommentera.

Hur skulle du säg att ert arbete tillsammans med University of North Carolina lyfter projektet?

– Resultaten från modelleringsarbetet bekräftar att VAL001 är en lovande läkemedelskandidat med god prognos för ett positivt utfall av en fas III-studie. Vi bedömer att rapporten stärker projektet i diskussioner med intressenter.

– Rapporten påverkar dock inte tidigare beslut om att inte genomföra en fas III-studie i egen regi.

Ni går ur kvartalet med en kassa på cirka 3,8 Mkr. Hur ser du på den finansiella situationen i bolaget?

– Vi har inte någon oändlig kassa men i dagsläget bedömer vi att kassan räcker för nuvarande plan, som inte innefattar något utvecklingsarbete. Det finns därför i dagsläget inte någon plan för ytterligare kapitalanskaffning.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

LÄS ARTIKELN på BIOSTOCK