13 januari, 2022

Biostock intervjuar Vd Johan Drott:

Den lundabaserade läkemedelsutvecklaren Respiratorius har under hösten kunnat rapportera flera viktiga milstolpar. Bland annat stärktes kassan vid ingången av det tredje kvartalet och inom RESP9000-projektet har man rapporterat positiva prekliniska effektresultat. BioStock kontaktade bolagets vd Johan Drott för en kommentar till kvartalet som gått och vilka milstolpar han ser fram emot.

Respiratorius driver utvecklingen av två läkemedelskandidater som tar sikte på två vitt skilda indikationer. I det första och längst gångna projektet utvecklas VAL001 för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom, där kandidaten är tänkt att användas tillsammans med kombinationsbehandlingen R-CHOP, som är nuvarande standardbehandling av sjukdomen.

I det andra projektet, RESP9000, utvecklas läkemedelskandidaten RCD405, som tar sikte på KOL och svår astma.