Ur BioStock 5 juni, 2024:

Respiratorius vd: ”Finns intresse att delfinansiera fas III”

I dag inleds teckningsperioden i Lundabaserade Respiratorius företrädesemission. Bolaget vill stärka kassan med initialt 28,6 Mkr för att finansiera det fortsätta arbetet mot att säkra ett partnerskapsavtal för VAL001. BioStock har intervjuat vd Johan Drott för att få veta mer om var bolaget står i arbetet och vad som kommer att hända framöver.

Det är många som väntat tålmodigt på att Respiratorius ska nå ett avtal med VAL001, som utvecklas för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL). Förhoppningarna tändes redan 2018 efter att bolaget presenterat starka fas I/IIa-resultat med kandidaten i den högt rankade vetenskapliga tidskriften för American Society of Hematology – Blood Advances.

De lovande resultaten gjorde att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderade bolaget att ta projektet direkt till fas III och att man där endast skulle behöva genomföra en pivotal studie innan ansökan om marknadsgodkännande.

Lovande position

Detta, tillsammans med särläkemedelsstatus i både Europa och USA, gjorde att bolaget ganska omgående inledde processen för att hitta en partner till projektet.

– Så här i efterhand kan jag nog tycka att vi inledde, eller åtminstone kommunicerade, partneringprocessen lite för tidigt. I dag står vi i en helt annan position, där vi har starka resultat och en produkt som tydligt differentierar sig mot valproat-generika, vilket bekräftats i PK-studie, säger vd Johan Drott till BioStock.

– Utöver det har vi även en stark patentsituation, där vårt amerikanska patentombud bedömer det som högst sannolikt att få vårt första amerikanska patent gällande den orala formuleringen av VAL001 godkänt.

Fördjupade diskussioner

Trots det tidiga skedet som Drott hänvisar till så har det inte saknats intressenter till projektet. Respiratorius har under en längre tid haft fördjupade diskussioner med en specifik möjlig partner. I centrum för de diskussionerna ligger själva upplägget på den kommande fas III-studien. Hur man än vänder och vrider på det så är det en stor studie som ska genomföras, vilket betingar en stor investering.

– När det kommer till att hitta nya användningsområden inom andra indikationer för redan godkända läkemedel, vilket är tillfället med VAL001, så ligger det inte högst upp på agendan hos de stora läkemedelsbolagen. Vi har pratat med flera mellanstora bolag, som varit intresserade av att delta. Man kommer dock inte ifrån att en fas III-studie innebär en stor investering, även för dem.