13 januari, 2022

Biostock intervjuar Vd Johan Drott:

Respiratorius står redo att initiera en farmakokinetisk fas I-studie, eller PK-studie, med VAL001. Syftet är att undersöka kandidatens frisättningsprofil inför en pivotal fas III-studie och visa hur VAL001 särskiljer sig från andra produkter, vilket Respiratorius bedömer som viktigt för ett partneravtal. PK-studien erhöll nyligen det nödvändiga myndighetsgodkännandet och när etikkommittén gett sitt finala besked kan studien sättas igång. BioStock kontaktade vd Johan Drott för en kommenterar.  

Respiratorius är ett Lundabaserat forskningsbolag som utvecklar läkemedel mot cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Bolagets läkemedelskandidat VAL001 utvecklas för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), en aggressiv form av lymfkörtel­cancer som årligen drabbar cirka 60 000 personer i USA och Europa. VAL001 är tänkt att användas tillsammans med kombinationsbehandlingen R-CHOP, som är nuvarande standardbehandling av DLBCL.