UR BIOSTOCK 17 maj, 2022

Fokus på bolagsuppdelning för Respiratorius under Q4

Lundabaserade Respiratorius genomgår för närvarande en omfattande transformation där de båda utvecklingsprojekten håller på att skiljas åt. Den processen satte tonen för bolagets rapport för det brutna räkenskapsårets fjärde kvartal, som den här gången innehöll fyra månader, istället för de sedvanliga tre. BioStock kontaktade Respiratorius vd Johan Drott för att få veta mer om vad som händer under denna för bolaget omvälvande tid.

Utvecklingsbolaget Respiratorius har under många år drivit två vitt skilda projekt, där VAL001 utvecklas för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), och där RCD405 utvecklas för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Efter att länge ha avancerat projekten under samma paraply är nu tiden kommen att skilja på de båda färdkamraterna, något som man jobbat intensivt med under det senaste kvartalet.

Arcede Pharma blir namnet på dotterbolaget som innehåller de respiratoriska tillgångarna och som kommer att delas ut till Respiratorius aktieägare under sommaren. För att kunna driva de båda projekten vidare stärktes även kassan med 45 Mkr.

LÄS HELA ARTIKELN, BIOSTOCK