Vision och affärsidé


Vår målsättning och drivkraft är att ta fram nya innovativa läkemedel för att förbättra livskvaliteten för patienter som lider av cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. På så sätt skapas långsiktig värdetillväxt för aktieägarna.

För att vara en attraktiv partner till akademiska forskargrupper, bioteknologibolag och globala läkemedelsföretag måste vi ha en unik kompetens och fokus på en bestämd del av värdekedjan från den tidiga akademiska forskningen till ett färdigt läkemedel på marknaden.

Vår roll i värdekedjan för KOL och svår astma är att ta fram unika kemiska serier för utlicensiering i pre-klinisk eller tidig klinisk fas. För att möjliggöra detta dokumenteras de kemsika serierna i prekliniska och tidiga kliniska försök, både vad gäller säkerhet och effekt.

För VAL-001, där bolaget inte behöver göra egen kemiutveckling, planerar bolaget att gå längre och för vissa marknader ta projektet hela vägen genom Fas IIb/III.

Vision
Respiratorius vision är att bidra till att mildra den globala sjukdomsbördan för de tre stora sjukdomarna cancer, KOL och svår astma samt hjärta-kärlsjukdomar.

Affärsidé
Respiratorius utvecklar nya effektiva läkemedelskandidater mot folksjukdomarna cancer, KOL och svår astma. Bolagets verksamhet baseras på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med ”golden standard”.