Styrelse


Christer Fåhræus (f 1965)w4628
Styrelseordförande och grundare av Respiratorius. Styrelseledamot eller styrelsesuppleant sedan 1999. Fil kand, MSc Bioengineering, 4 år som doktorand i neurofysiologi och 3 år på läkarlinjen, Lunds Universitet Teknologie hedersdoktor vid Lund Universitet 2002. Christer Fåhræus är grundare av Agellis Group AB, Anoto Group AB, Precise Biometrics AB, CellaVision AB, EQL Pharma AB och Flatfrog laboratories AB.

Styrelseordförande i FlatFrog Laboratories AB och LongBoat Explorers AB. Styrelseledamot i CellaVision AB, LU Holding AB, och Reccan Diagnostics AB. Styrelsesuppleant i BioActive Polymers in Lund AB samt Wranne Fåhraeus design AB. VD och styrelseledmot i EQL Pharma AB.

 

Kristina Drott (f 1971)w4639
Kristina Drott, styrelseledamot i Respiratorius sedan 2012. Docent vid medicinska fakulteten, Lunds Universitet. Överläkare vid Onkologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus. Grundare till Valcuria AB. Grundare till Valcuria Holding.

Styrelsesuppleant i Valcuria Holding AB och Valcuria AB.

 

 

Olov Sterner (f 1953)w4684Olov Sterner, styrelseledamot i Respiratorius sedan 2004. Professor i organisk kemi och dekan för den Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds Universitet. Han är författare och medförfattare till cirka 300 publikationer i vetenskapliga tidskrifter.

Styrelseordförande i Gedea Biotech AB. Styrelseledamot i Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences AB, Science Village Scandinavia AB, Glactone AB och Gabather AB.

.

 

Ingemar Kihlström (f 1952)w4572
Ordinarie styrelseledamot i Respiratorius sedan 2006. 
Fil kand i kemi och biologi, doktor i fysiologi från Uppsala Universitet samt docent vid Uppsala Universitet. Konsult inom bioteknik och finans. Kihström har tidigare arbetat med forskning och utveckling och affärsutveckling under tiden 1982-1996 vid både Astra AB och Pharmacia AB. Därefter som läkemedelsanalytiker i finansbranschen bl.a. på Swedbank, Aros Securities och ABG Sundal Collier.

Styrelseordförande i Miris Holding AB, BoMill AB, EQL Pharma AB, Ilya Pharma AB och Spectracure AB. Styrelseledamot i Health Invest Partners AB, Prolight Diagnostics AB, Emplicure AB och Attana AB.

 

 

 

Anders Månsson (f1967)AM May 2016 Magn 1
Vald till ordinarie styrelseledamot 2016. Civilekonom med examen från Lunds universitet (1997) och en MBA-examen från Handelshögskolan i Lausanne, Schweiz (2007).
Bakgrund från Big Pharma.

VD och styrelsemedlem i Longboat Explorers AB, styrelseordförande CanImGuide Therapeutics AB, industriell rådgivare åt Ratos AB inom Life Science.

 

 

 

 

 

Sarah Fredriksson (f1968)SarahF (2)
Civilingenjörsexamen i bioteknik (1993 ) och doktorsexamen i tillämpad biokemi (1999) från Lunds universitet. Sarah Fredriksson professionella fokus är entreprenörskap inom Life Science och särskilt inom innovationsdrivna biotech och medtech bolag. Hennes entreprenörs erfarenhet drivs av en passion för utveckling av nya biologiska läkemedel med hjälp av proteinkemi och utformning av nya nanostrukturer och biomarkörer inom medicinska avbildningstillämpningar. Sarah är grundare och fd styrelseordförande för Genovis AB.
VD i P.U.L.S. AB, styrelseledamot i Edvince AB, styrelseledamot i Nanoecho AB, styrelseledamot i LU Holding AB, styrelseledamot i SwedenBio, styrelseledamot i SwedNanoTech, styrelseledamot i Bumblefish AB, styrelseledamot i Sparbankstiftelsens Riskkapitalstiftelse och styrelseledamot i AcuCort AB (publ)