Ledning


VD
Johan Drottw4544

Johan är doktor inom elektrisk mätteknik/medicinsk teknik och har lång erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknik och läkemedelsutveckling med inriktning mot affärsutveckling och kommersialisering av forskningsresultat. Johan har bland annat varit chef på Gambro för forskning inom behandlingssystem, varit innovationschef vid Lunds universitet och VD för Valcuria AB (Valcuria AB förvärvades av Respiratorius AB under första kvartalet 2012).

VD och styrelseledamot i Drott Development AB, FredAx AB samt VD i Diaprost AB. Styrelseordförande i Valcuria Holding AB och styrelseledamot i Valcuria AB och Bergdalsten Kemi AB.

 

KemichefMartin Gustafsson
Martin Johansson
Docent i organisk kemi från Lunds Universitet. Johansson kommer senast från AstraZeneca där han arbetade i fyra år med läkemedelsforskning inom smärta och neurologiska sjukdomar. Han började som Kemichef på Respiratorius 2006. Martin Johansson är medförfattare respektive uppfinnare till 15 vetenskapliga publikationer och fyra patent.