Historia


Organisationen

 • 1999 – Bolaget grundas som en avknoppning från Lunds Universitet av Christer Fåhraeus och Staffan Skogwall.
 • 2002 – Första kemisten anställs
 • 2005 – Respiratorius flyttar till nya lokaler på Futurum, nära Ideon Science Park
 • 2006 – Karin Wehlin utnämns till ny VD, Martin Johansson till kemichef
 • 2007 – Respiratorius utökar sina lokaler på Futurum
 • 
2008 – Jörgen Gustafsson utnämns till VD
 • 
2010 – Samarbetsavtal med Toyota Tsusho Corp inleds
 • 2012
  • Respiratorius förvärvar Valcuria AB
  • Respiratorius noteras på Aktietorget
 • 2013 – Johan Drott utnämns till VD

Projektutveckling

 • 1999 – Första experimentella kammaren tas i bruk
 • 2000 – Generation 2 av kamrarna invigs
 • 
2001 – Capsazepin upptäcks vara en allmän bronkrelaxerande substans
 • 2003 – Respiratorius första potenta substans syntetiseras
 • 2004 – Första substanspatentansökan skickas in
 • 2006 – Upptäckterna kring capsazepin publiceras i vetenskaplig tidskrift
 • 2006 – Generation tre av kamrarna tas i bruk och patentansökan på teknikplattformen skickas
 in
 • 2007
  • Första kamrarna installerade hos vår samarbetspartner i Riga, Lettland
  • Första pre-GLP tox studien på en Respiratorius substans slutförs
  • Patentansökningar för den viktiga RESP-1000 serien skickas in
 • 2008 En helt ny familj av bronkorelaxerande substanser upptäcks
 • 2009 Den viktiga RESP-2000 serien patentsöks
 • 
2010 Vinnova finansiering av anti-inflammationsprojekt beviljas för RESP-1000 serien
 • 
2011 Respiratorius startar PET-Imaging projekt för kardiovaskulära sjukdomar
 • 
2012 Respiratorius påbörjar cancerprojektet VAL-001