Affärsmodell


Respiratorius fokuserar på värdeutveckling av läkemedelskandidater i preklinisk fas inom de tre stora folksjukdomarna, Cancer, KOL och astma samt kardiovaskulära sjukdomar.

För den fortsatta utvecklingen söker Respiratorius aktivt strategiska partners i form av större läkemedelsföretag som kan finansiera och leda det fortsatta kliniska arbetet, framför allt för KOL och astma. Dessa partners skall också ansvara för tillverkning, marknadsföring och försäljning av de registrerade läkemedel som kan bli resultatet av utvecklingsarbetet.