Om Respiratorius


Respiratorius AB utvecklar nya effektiva läkemedel mot cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Bolaget driver också ett projekt inom PET-imaging med applikation inom kardiovaskulär diagnostik.

Bolaget bedriver idag klinisk utveckling av ett läkemedelsprojekt (VAL-001), för behandling av Diffust Storcellig B-cellslymfom. Inom KOL och astma har Respiratorius fokuserat på en ny klass av patentsökta läkemedelssubstanser, som jämfört med existerande terapier har en överlägsen förmåga att relaxera de små luftvägarna. Substanserna, som utnyttjar en ny verkningsmekanism, är framtagna via ex-vivo försök på human lungvävnad i bolagets egenutvecklade mät- och försökskammare.

Respiratorius grundades 1999 som en avknoppning från Lunds universitet. Respiratorius är ett publikt bolag och sedan 2012 noterat vid Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget).