Forskning & utveckling


Bild1

    • VAL-001 Slutfört klinisk fas IIa med mycket lovande resultat. Studien genomfördes vid Skånes Universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Norrlands universitetssjukhus i Umeå.
    • Orphan Drug Designation har erhållits i både EU och USA.
    • Exitprocess för projektet är pågående.

 

    • RESP-1000 och RESP-2000 Licens och utvecklingsavtal med Cadila Pharmaceuticals Ltd gällande RESP-1000. Båda substansserierna har omfattande patentskydd. I dagsläget genomförs även försök för att identifiera indikationer utanför KOL och astma.

 

    • RESP-3000, bolagets PET-imaging projekt med applikationer inom kardiovaskulär avbildning. Proof of concept-studie i biologisk modell är med gott resultat genomförd.