Forskning & utveckling


Bild1

    • VAL-001 befinner sig i klinisk fas IIa och rekrytering av patienter pågår vid Skånes Universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

 

    • RESP-1000 och RESP-2000 Licens och utvecklingsavtal med Cadila Pharmaceuticals Ltd gällande RESP-1000. Båda substansserierna har omfattande patentskydd. I dagsläget genomförs även försök för att identifiera indikationer utanför KOL och astma.

 

    • RESP-3000, bolagets PET-imaging projekt med applikationer inom kardiovaskulär avbildning. Proof of concept-studie i biologisk modell är med gott resultat genomförd.